Kleuren ruiken

Wist je dat er mensen zijn die kleuren kunnen ruiken, zien, horen, voelen of proeven? Dit wordt synesthesie genoemd. Zo zag Kandinsky kleuren bij muziek. Hij schreef hierover in zijn boek “Über das Geistige in der Kunst”. Lees hierover en over de kleurentheorie van Goethe en Itten in mijn schildercursus “Een maand lang schilderen – Kleur op kleur”.

Wil je 1 á 2 keer per maand mijn nieuwsbrief ontvangen? 
collage kleur op kleur

We gaan in deze cursus collages maken en schilderen en we gebruiken verschillende technieken om kleuren te mengen. We kijken naar de kunstgeschiedenis en de hedendaagse kunst om inspiratie op te doen. Doe je ook mee?

Lees meer over deze cursus of ga direct naar bestellen. Nu met 50% Pilot-koring voor maar 21,- Euro.

Are Drawings Art?

Drawing is as old as the cave drawings of prehistoric times, was rediscovered in Roman times and is once again in the spotlight in the 21st century.

Stay in the know and receive my newsletter ( 1 a 2 x a month)

Cave drawings

cave drawing Lascaux
cave drawing Lascaux

The art of drawing is as old as the first cave drawings like this beautiful drawing in the cave of Lascaux. This cave was discovered in 1940 by four French teenagers. This world-famous Lascaux cave is located in the Vézère valley near Montignac and has a large amount of well-preserved paintings. The works of art were created between 15,000 and 10,000 years ago, as far as is known. Read on at historiek.net and see many more beautiful cave drawings there.

The discovery of the art of drawing

While searching the Internet I came across this nice article by Paul Bröker about a warthog and the discovery of drawing which shows that cave drawings took place much earlier and a nice story from Roman times about a woman in love using her lover’s shadow to make a drawing of him.

Link to the article (in Dutch)

https://www.kunstblikken.com/post/de-ontdekking-van-de-tekenkunst-%C3%A9n-de-ontdekking-van-de-oudste-schildering-op-de-wereld-tot-nu-toe

The Big Draw

The art of drawing is more popular than ever. Drawing was not considered art in the 20th century, but as a means to make “Real Art.” In the 21st century, there are galleries showing only drawing art and a drawing by a well-known artist can easily fetch 40,000 Euros. There is also a focus on drawing like the Big Draw to raise awareness of drawing. The Big Draw is a worldwide drawing festival for everyone. At the end of May you can find the program for 2023. Read now about all the activities that have taken place before and get in the mood to participate this year!

Painting and drawing classes

With me you can take online painting and drawing classes and you can try it out for free with the challenge “Painting for a Month.” In this course you will get an assignment every week for four weeks. We will photograph, draw and paint and we will get inspiration from ourselves, art history and other contemporary artists. At the moment it is only available in Dutch, but it will be translated into English. If you want to keep posted, please assign to my newsletter.

Zijn tekeningen kunst?

Driehoeken, aquarel op papier, A4 formaat, Vera Nievelstein

Tekenkunst is zo oud als de grottekeningen uit de prehistorie, werd herontdekt in de Romeinse tijd en staat opnieuw in de belangstelling in de 21e eeuw.

Blijf op de hoogte en ontvang de nieuwsbrief ( 1 a 2 x per maand)

Grottekeningen

De tekenkunst is zo oud als de eerste grottekeningen zoals deze prachtige tekening in de grot van Lascaux. Deze grot werd in 1940 ontdekt door vier Franse tieners. Deze wereldberoemde grot van Lascaux bevindt zich in het dal van de Vézère bij Montignac en heeft een grote hoeveelheid goed geconserveerde schilderingen. De kunstwerken werden zover bekend tussen de 15.000 en 10.000 jaar geleden gemaakt. Lees verder op historiek.net en bekijk daar nog veel meer prachtige grottekeningen. 

De ontdekking van de tekenkunst

Ontdekking van de tekenkunst, Joseph Benoît Suvée, 267 x 131cm,

tussen 1776 en 1791 Groeningenmuseum, Brugge

Al zoekende op internet kwam ik dit leuke artikel tegen van Paul Bröker over een wrattenzwijn en  de ontdekking van de tekenkunst waaruit blijkt dat de grottekeningen al veel eerder plaatsvonden en een mooi verhaal uit de Romeinse tijd over een verliefde vrouw die de schaduw van haar geliefde gebruikt om een tekening van hem te maken. 

Lees het artikel:

https://www.kunstblikken.com/post/de-ontdekking-van-de-tekenkunst-én-de-ontdekking-van-de-oudste-schildering-op-de-wereld-tot-nu-toe

Zie meer informatie over de foto van dit schilderij: museabrugge.be

The Big Draw

De tekenkunst is populairder dan ooit. Tekenen werd in de 20e eeuw niet als kunst beschouwd, maar alls middel om “Echte kunst” te maken. In de 21e eeuw zijn er galerieën die alleen tekenkunst laten zien en kan een tekening van een bekende kunstenaar al gauw 40.000 Euro opleveren. Daarnaast is er aandacht voor tekenen zoals bij de Big Draw om tekenen onder de aandacht te brengen. The Big Draw is een wereldwijd tekenfestival voor iedereen. Eind mei kun je het programma voor 2023 vinden. Lees nu alvast over alle activiteiten die eerder hebben plaatsgevonden en kom vast in de stemming om dit jaar mee te doen! 

Schilder- en tekenlessen

Bij mij kun je online schilder- en tekenlessen volgen en je kan het gratis uitproberen met de challenge “Een maand lang schilderen”. In deze cursus krijg je vier weken lang elke week een opdracht. We gaan fotograferen, tekenen en schilderen en we doen inspiratie op bij onszelf, de kunstgeschiedenis en bij andere hedendaagse kunstenaars.